Strömmande Vatten

– välj mellan Österdalälven, Rotälven, Tennån & Vanån

Strömmande vatten

Välkommen att utforska mer än 200km strömmande ädelfiskvatten. Från den mytomspunna Rotälven med sin skygga öring till de ensligt belägna Tennån och Vanån. Det är inte för inte som flugfisket blivit något av Älvdalens adelsmärke.
Karta över strömmande vatten i Dalarna
Älvdalens FVOF är nu sysselsatt med fältundersökningar om vattnens nuvarande status. Inventeringsarbetet har som uppgift att tjäna som underlagsmaterial för framtida åtgärdsförslag.

Maskmete är en urskiljningslös metod, då den slår mot alla storlekar av fisk. De skador som metoden tillfogar små uppväxande öringar är av allt att döma letala (dödliga). Detta får till följd att ingen eller en mycket liten föryngring sker.

Några tips till er som maskmetar, om ni inte kan tänka er en annan fiskemetod t.ex. spinn eller fluga:

använd större krokar, helst utan hulling.
blöt alltid händerna innan ni tar i fisken, detta för att inte skada fiskens slemskikt vilket annars kan leda till svåra infektioner som gör att fisken dör.
sätt tillbaka fisken snabbt och varsamt.
fiska inte i grunda partier där öringsmolten har sina uppväxtlokaler.
Med det sagt.
Välkommen till Älvdalen och…

Skitfiske på er!!

4
1
2
3
Österdalälven

Pulsådern i Älvdalen

Älven passerar genom Älvdalen på sin väg till Siljan. Den har sina källflöden i Norge och i norra dalarnas fjällvärld.

Den sträcka som ligger inom Älvdalens fvo är c:a 23 km lång. Från Oxberg till Åsen. Sträckan är mestadels grund och mycket lättvadad. Många fina fiskeplatser längs båda älvstränderna.

Den mest intressanta sträckan för flugfiskare är från Älvdalens kyrkby och norr ut upp till Åsen. Här finns ett flertal öar och sidofåror som erbjuder ett bra och omväxlande fiske ända in i December (om vädret tillåter).

I och med att de uppströms liggande kraftverken i Åsen och Trängslet har bottentappning får älven en jämn temperatur under i stort sett hela året, detta gör också att isen aldrig lägger sig. På grund av dessa förhållanden har fisken en mycket god tillväxttakt och vi en lång fiskesäsong. Det gör också att älven är ganska kall, året runt, och neoprenvadare eller ordentliga yllebenkläder är att rekommendera.

Minimitappning från ovanliggande kraftverksdammar är satt till 25 kubikmeter per sekund. Vilket betecknas som mycket lågt. Normal vattenföring är 35 – 60 kubik. Hög nivå 70 – 120, över detta är mycket högt och fisket blir svårt, näst intill omöjligt.

Torrflugefisket kommer normalt sett igång i mitten av Mars i de icke strömmande delarna av älven. Den 16 maj öppnas även de strömmande partierna för fiske.

Öring fredas from. den 1 september men harrfiske med fluga är tillåtet fram till 31 december.

1
2
3
4
5
Rotälven

Rotälven har sitt källflöde i nedre Rottensjön i södra Härjedalen och mynnar ut i Österdalälven vid Rot.

Mesta delen av älven flyter igenom Älvdalens FVO. Älven rinner igenom genuin vildmark där du har chans att stöta på bl.a björn under fisketuren. Den nordligaste sträckningen kallas även Rotnen.

En c:a 50 km lång strömvattensträcka med fiske på öring, harr, gädda, abborre och braxen. På grund av vandringshinder tar sig inte harren till de nordligaste delarna.

Fiskesäsongen börjar 1/5 och varar till den 31/8. Största delen av älven är lätt tillgänglig från bilväg förutom de allra nordligaste sträckorna. En vandring upp längs älven och övernattning vid någon slogbod är ett bra äventyr.

De övre sträckorna av älven kan vid vissa tider vara stängda eftersom de ligger inom ett militärt skjutfält. Förvissa dig om detta innan du ställer bilen och ger dig ut på vandring.

Fisket brukar vara bäst i veckorna omkring midsommar. Men även höstfisket kan vara bra.

Rotälven i Dalarna | Älvdalen Fiske
Rotälven i Dalarna | Älvdalen Fiske
Rotälven i Dalarna | Älvdalen Fiske
Rotälven i Dalarna | Älvdalen Fiske
Tennån

Ån har sitt källflöde strax öster om Lövnäs och mynnar sedan i Vanån, cirka 4 mil söderut.

Den ändrar ofta karaktär, allt från lugnvatten och myrstränder till grunda steniga strömmar i tjock granskog.

Fallhöjden är något låg, totalt sett. Vilket gör att de lugnare sträckorna är något vanligare än de mera strömmande partierna. Åtkomligheten är mycket god och bilväg finns intill vattnet på nästan hela sträckan.

Fisket i Tennån har vildmarkskaraktär och området får betecknas som mycket ensligt. Det är öring som dominerar i de strömmande partierna och gädda förekommer i de lugnflytande, där även abborre finns.

Enstaka rapporter om harrfångster inkommer ibland till fiskecentret, då från fiskare som fiskat i åns södra delar.

1
2
3
4
Vanån

Ån har sitt källflöde i Älvdalens nordvästra hörn och ringlar sig sedan söderut i områdets västra partier, längd cirka 3,5 mil.

Ån har en skiftande karaktär med allt ifrån lugna sel till starkt forsande partier. Vattnet är mycket ensligt beläget och området är sällan besökt. Trots detta är Vanån lättillgänglig tack vare ett väl utbyggt vägnät.

Trots närvaron av gädda finns starka harrbestånd i nästan hela ån. Varje år berättas det om harrar runt kilosstrecket.

Fiskarter som fiskas i systemet är harr, öring, gädda, abborre och en del vitfisk, främst id och brax.

1
2
3
4

Boka ditt fiskeäventyr online

– vi lovar dig en upplevelse utöver det vanliga