OBS OBS OBS!!

 In Okategoriserade

OBS OBS OBS OBS!!!!!!!!

ÄLVDALENS FISKEVÅRDSOMRÅDE AVRÅDER FRÅN ALLT FISKE I ROTÄLVEN OCH ÖVRIGA MINDRE VATTENDRAG.
VATTENNIVÅERNA ÄR OERHÖRT LÅGA OCH VATTENTEMPERATUREN HÖG.
RISKEN FÖR SYREBRIST MED FISKDÖD SOM RESULTAT ÄR ÖVERHÄNGANDE.
VÄNLIGEN RESPEKTERA!!

FÖR FISKENS BÄSTA!

Recent Posts

Leave a Comment